Anyakönyvi ügyek / 5. Apai elismerő nyilatkozat (családi jogállás rendezés)

5. Apai elismerő nyilatkozat (családi jogállás rendezés)A nem házasságba születő gyermek esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen és a szülők közösen gyakorolhassák a szülői felügyeleti jogokat. Apai elismerő nyilatkozat tételére csak akkor kerülhet sor, ha apasági vélelem nem áll fenn, nem kell mást a gyermek apjának tekinteni, az anya reprodukciós eljárásban nem vett részt.
Az eljárás lakóhelytől függetlenül bármely illetékes hatóságnál indítható, a szülők mindegyikének a személyes jelenléte szükséges. A jegyzőkönyv felvételekor kell nyilatkozni arról, hogy a férfi a gyermeket magáénak elismeri, az anya ehhez hozzájárul és közösen nyilatkozni kell a gyermek családi nevéről is.
Az elismerést és a hozzájárulást jegyzőkönyvbe kell venni vagy a közjegyzőnél okiratba foglalni.  Eljáró hatóságok:  anyakönyvvezető, a bíróság, a gyámhatóság vagy hivatásos konzuli tisztviselő, közjegyző.. A jegyzőkönyv vagy az okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.
 
A Ptk. hatályos rendelkezései szerint (4.98 §) apai jogállást keletkeztet a
a) házassági kötelék;
b) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás);
c) apai elismerő nyilatkozat; vagy
d) bírósági határozat.

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.
Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.

Apai elismerő nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető. Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá.
Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.
 
A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok
a gyermek megszületése előtt
 • a szülők (kiskorú szülők esetén a törvényes képviselők is) együttes, személyes jelenléte,
 • érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • az anya családi állapotáról igazolás (ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet, az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy házassági anyakönyvi kivonat válási záradékkal
 • özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat
 • terhes gondozási kiskönyv vagy
 • szakorvosi igazolás a magzat fogantatását és a születés várható időpontját tartalmazva.
a gyermek megszületése után
 • a szülő ( kiskorú szülők esetén a törvényes képviselők is) együttes, személyes jelenléte,
 • érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • az anya családi állapotáról igazolás (ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet, az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy házassági anyakönyvi kivonat válási záradékkal
 • özvegy családi állapot esetén a halotti anyakönyvi kivonat
 • a gyermek  eredeti születési anyakönyvi kivonata
Az eljárás: illetékmentes
Amennyiben az apa kiskorú, csak a gyámhatóságnál tehet apai elismerő nyilatkozatot.
 

« Vissza az előző oldalra!

Nemesbük Község Önkormányzata - Magyar