Aktuális

Tűzesetek elkerülése!

Lakossági felhívás!2024.évi Bursa Hungarica pályázati kiírás

http://nemesbuk.hu/hu/hirdetmenyek/2024-evi-bursa-hungarica-palyazati-kiiras/


Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy Nemesbük község Önkormányzat anyakönyvi ügyek ügyintézése 2023.01.01-től a Zalacsány község Önkormányzatánál történik. (8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6.)

A házasságkötési szándék bejelentése előre egyeztetett időpontban a 06 83/900-000-ás telefonszámon lehetséges.

Adatlap

 

 


Nemesbük Község Önkormányzata

8371 Nemesbük, Petőfi u. 1.

06-83/344-888

nemesbuk8371@gmail.com

 

T á j é k o z t a t ó

 

Értesítem a T. Lakosságot, hogy a 2022. évi szociális tűzifa támogatás igényelhető!

 

A Képviselő-testület kérelemre szociális célú tűzifa támogatást biztosíthat annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 114.000,- Ft-ot, egyedül élő személy esetén a 142.500,- Ft-ot és lakóingatlanának fűtését tűzifával biztosítja.

 

Kérelem nyomtatvány igényelhető a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltségén (Nemesbük, Petőfi u. 1.) vagy letölthető a www.nemesbuk.hu és a www.njt.hu honlapról. A kérelmet 2022. november 10 - 2022. november 25. között lehet az Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

 

A tűzifa támogatás megállapításához szükséges a háztartás tagjai kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének hitelt érdemlő igazolása.

 

Nemesbük, 2022. november 09.

 

 

                                                                                     Dr. Simotics Barnabás sk.

                                                                                              polgármester

 

Nyomtatvány letöltése

 

 


 

 


 Csatolt fájl(ok):


Nemesbük Község Önkormányzata - Magyar