Történet

Nemesbük első írásos említése 1408-as évben történt, de már a koraközépkor óta bizonyíthatóan lakták, templommal és a Köszvényes patakon átkelővel rendelkező helység volt. 1557-ben Felsőbük néven említik, míg a településnek 1580-ban már Nemesbük a neve.

Lakossága jórészt kisnemesekből állott, mely a település nevében is szerepel. A török időkben a környező települések közül Nemesbük állt ellen a legtovább, csak 1629-től vált a Porta adófizetőjévé. Péter és Pál apostolnak szentelt templomát 1777-ben építették. A falu büszkesége a két boltíven nyugvó, többször átépített kőhíd, amely a település két felét köti össze. Történeti érdekesség, hogy a Pécsi Levéltárban őrzött dokumentumok tanúsága szerint lakóinak száma a középkorban több száz évig meghaladta a körzet legnagyobb városa Keszthely - lakosainak számát.

Lakóinak száma 2006. január 1-én 623 fő. Fejlett infrastruktúrával rendelkezik, kiépített villany, ivóvíz, gáz és telefonhálózattal, a csatornarendszer is jó részt kiépítésre került, az ellátatlan területek csatlakoztatása folyamatban van. Tervezik a kábeltelevízió és internethálózatot magában foglaló rendszer építését is.

Közös Körjegyzőséget tart fenn 1996. január l-től Zalaköveskúttal, míg 2001. január l-től 2006. január l-ig Felsőpáhokkal. A község önálló építéshatósági jogkörrel rendelkezik.

A település életében egyre jelentősebb részt vállalnak a civil szervezetek. A falu arculatát áldozatos munkával megszépítő Nemesbük "Sz"építő - Környezetvédő, Tömegsport és Kultúrális Egyesület, Nemesbükért Alapítvány és a helyi Kinizsi Sportkör, mely több mint 40 éve elégíti ki a sportolni vágyók igényeit és melynek íjász szakosztálya komoly regionális sportsikereket ért el.

Római Katolikus templomában Kovács János esperes úr teljesít lelkészi szolgálatot.Nemesbük Község Önkormányzata - Magyar